O CONCELLO DA CORUÑA pretende fomentar o coñecemento aberto mediante a cesión para uso público dos contidos e información propiedade ou xerados por esta administración.  Desta forma pode atopar dentro do portal web contidos liberados ao dominio público. A continuación indícanse os tipos de contido que pode vostede atopar neste portal web sectorial e a licenza de uso á que están sometidos:

TEXTOS

Os textos (agás onde se indique o contrario) da web da Renda Social Municipal do Concello da Coruña están licenciados baixo unha licenza Creative Commons Recoñecemento-Non comercial-Compartir baixo a mesma licenza 2.5 España License .

Vostede é libre de:

  • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra.
  • Facer obras derivadas.

Baixo as condicións seguintes:

  • Debe atribuír este traballo ao CONCELLO DA CORUÑA.
  • Non comercial. Non pode utilizar esta obra para fins comerciais.
  • Compartir baixo a mesma licenza. Se altera ou transforma esta obra, ou xera unha obra derivada, so pode distribuír a obra xerada baixo unha licenza idéntica a esta.
  • Ao reempregar ou distribuír a obra, ten que deixar ben claros os termos da licenza desta obra.
  • Algunha destas condicións pode non aplicarse se se obtén o permiso do titular dos dereitos de autor.
  • Nada nesta licenza menoscaba ou restrinxe os dereitos morais do autor.

OUTRO TIPO DE CONTIDOS

As imaxes, vídeos ou outros contidos que non sexan texto están suxeitos a copyright do seu propietario ou á solicitude de licenza de uso ao CONCELLO DA CORUÑA, agás onde se indique o contrario.

Permisos máis aló do alcance desta licenza están dispoñibles a través desta páxina de petición de información.

Os dereitos derivados de usos lexítimos ou outras limitacións recoñecidas por lei non se ven afectados polo anterior.

O CONCELLO DA CORUÑA está comprometido coa accesibilidade en todos os ámbitos. Na convicción de que a accesibilidade non é de interese só para as persoas con discapacidade senón que mellora o acceso á web para todas as persoas, todas as páxinas web municipais empregan tecnoloxías estándar establecidas polo W3C.

As páxinas deste sitio web cumpren a marca AA segundo a Norma UNE 139803:2004 e as Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 do W3C. Todos os requisitos de Prioridade 1 e Prioridade 2 foron comprobados cunha análise manual da accesibilidade a través de diferentes ferramentas semiautomáticas, axentes de usuario e axudas técnicas.

O gran número de páxinas e persoas que manteñen os contidos web municipais poden facer que se produzan errores que impidan que algún usuario acceda á información. Se atopa algunha dificultade para acceder á información que se ofrece nas nosas páxinas rogámoslle nolo faga saber empregando o formulario de Suxerencias e Reclamacións (SeR) ou ben poñéndose en contacto co teléfono de atención cidadana 010 (981 920 010 se chama desde fora do termo municipal).